Награди при гласуване


За всички гласували в конкурса са предвидени шест игри-томболи, във всяка от които наградния фонд е три козметични комплекта с продукти SNB Professional. Съдържанието на комплектите ще бъде публикувано в официалната страница на конкурса Годишни награди EMILY във Facebook в началото на периода на играта. Вижте Регламент за гласуване, за да се запознаете с правилата.

Първата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 1 юли до 15 юли 2020 (включително) и ще се проведе на 16 юли 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Втората игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 16 юли до 30 юли 2020 (включително)и ще се проведе на 31 юли 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Третата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 31 юли до 14 август 2020 (включително) и ще се проведе на 17 август 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Четвъртата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 15 август до 29 август 2020 (включително) и ще се проведе на 31 август 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional


Петата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 30 август до 13 септември 2020 (включително) и ще се проведе на 14 септември 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Шестата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 14 септември до 30 септември 2020 (включително) и ще се проведе на 1 октомври 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional


Наградите за всяка игра са любезно предоставени от организатора „Стар Нейлз – България“ ООД.