Регламент за участие


Настоящите правила определя условията за провеждане на конкурс „Годишни награди EMILY 2019 година“ и урежда отношенията между организаторите и участниците в конкурса.

1. Организатори на конкурса

Организатори на конкурса са „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков” 15, ет. 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител и „СББ Медиа“ АД, ЕИК 131173325, ИН по ЗДДС BG 131173325, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий” 15, представлявано от Димитър Красимиров Друмев – Изпълнителен директор.

2. Цели на конкурса

Да предостави на професионалистите маникюристи, педикюристи и фризьори, които ще участват в конкурса, онлайн платформа, в която всеки от тях да създаде доброволно свой профил и галерия от снимки с цел популяризиране на професионалната му дейност и привличане на нови клиенти. В тази платформа всеки участник ще може да покаже своите най-добри дизайни и модели на маникюр, педикюр и нестандартно боядисване на коса, които лично е направил в професионалната си практика. Със своите снимки на реални и професионално направени модели, професионалистите ще се борят за симпатиите и вота на потребителите на сайта www.rozali.com и Facebook в категории „Дизайн маникюр“, „Цветно преобразяване“ и „Арт кадър“. Крайната оценка за категории „Маникюр“, „Педикюр“ и „Салон на годината“ ще бъде сформирана на база събрания вот на потребителите на сайта www.rozali.com и Facebook и оценка на жури. Участието в категория „Терапевтичен педикюр“ ще бъде оценявано изцяло от жури.

Да предостави онлайн платформа, в която с положителен вот потребителите на сайта www.rozali.com и Facebook да определят общо 18 професионалисти от цялата страна, които да бъдат наградени за 2020 година, а журито да излъчи 3 професионалисти в сферата на терапевтичния педикюр . Подреждането в класацията ще бъде от 1-во (първо) място за участника, събрал най-висок вот, в низходящ ред към участниците с по-малък вот на 2-ро и 3-то място за всички осем категории. По време на конкурса събраният вот до момента няма да се визуализира в платформата.

Чрез организиране на регулярни игри с награди, организаторите да поддържат интереса и активността на потребителите на сайта www.rozali.com и Facebook при гласуването им за един или повече от един професионалисти. Подробно описание има в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2019“.

3. Награди

Наградата за участника, отличен с първо място за съответната категория, е ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 800 лв. за продукти с марка SNB Professional и Aloxxi, плакет и почетна грамота от „Стар Нейлз - България“.

Наградата за участника, отличен на второ място за съответната категория, е почетна грамота от „Стар Нейлз - България“ и подарък-комплимент от организаторите.

Наградата за участника, отличен на трето място в съответната категория, е почетна грамота от „Стар Нейлз - България“ и подарък-комплимент от организаторите.

Всички професионалисти, класирали се на първите три места за всяка от категориите, ще получат възможността в кратко интервю да споделят с читателите на www.rozali.com най-забавната история, която им се е случила в салона.

4. Период и етапи на конкурса

Първи етап - онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за регистрация и попълване на профили със снимки от страна на професионалистите от 1 април до 30 юни 2020 г. (включително).

След 30 юни платформата на конкурса ще бъде отворена само за добавяне на снимки без възможност за регистрация.

Втори етап - онлайн платформата на конкурса ще бъде отворена за гласуване от потребители на 1 юли 2020 година до 00:00 часа на 30 септември 2020 за всички категории с изключение на специалната „Терапевтичен педикюр“.

Конкурсът приключва в 00:00 часа на 30 септември 2020 г.

На 7 ноември 2020 година на гала вечер в гр. Пловдив ще бъде публично обявено финалното класиране във всяка от категориите и ще бъдат наградени тържествено победителите.

5. Процедура за участие

В конкурса има право да участва всеки професионалист, който:

- е преминал успешно професионално обучение по маникюр, педикюр, ноктопластика и/или фризьорство и притежава документ, удостоверяващ професионалната му квалификация. Този документ може да бъде:

  • удостоверение за професионално обучение
  • свидетелство за професионална квалификация
  • фирмен сертификат

- упражнява професията си на територията на Република България.

Участието в конкурса не е обвързано със закупуване на продукт и/ли със заплащане на такса за участие.

Участието в конкурса става единствено и само след успешно попълнена и одобрена от администраторите регистрация за участие в конкурс „Годишни награди EMILY 2020 година“.

Регистрацията за участие в конкурса се попълва и подава изцяло онлайн.

При попълването на регистрационната форма задължително се използва кирилица и включва:

- попълване на име и фамилия на участника;

- попълване на телефон и email адрес за връзка с участника

- попълване на координати (точен адрес, телефон за записване на часове, сайт или страница във facebook) на салона, в който участникът практикува;

- попълване на анкета, състояща се от 4 (четири) въпроса;

- прикачване в платформата на снимка на документа, удостоверяващ професионалната му квалификация със заличени всички лични данни (ЕГН, дата на раждане, адрес, телефон, снимка и т.н.) с изключение на ясно видим номер на документа, издателя на същия и имената на притежателя му. В случай на незаличени лични данни, с изключение на номер на документа, издателя на същия и двете имена на притежателя му, Организаторите не носят отговорност за начина на използването им.

След успешно направената и одобрена от администраторите регистрация, всеки регистрирал се за участие в конкурса професионалист ще получи по електронен път на посочения в регистрацията email адрес визитна картичка с уникален идентификационен код от Стар Нейлз - България за целите на конкурса и своето име. Имате възможност да заявите и физическо получаване на картичката. Можете да получите повече информация как става това на посочените по-долу телефон за връзка и email адрес.

6. Изисквания към снимките

Преди публикуване всяка снимка преминава през одобрение от администратор.

Задължително условие за всички категории, с изключение на "Арт кадър", е на снимките да присъства уникалния идентификационен код, предоставен от SNB Professional за целите на конкурса.

За категории „Маникюр“, „Дизайн маникюр“ и „Педикюр“: Участникът трябва да направи снимки на най-малко 3 (три) различни модела, направени лично от него и на които присъства визитката с уникалния идентификационен код, и да ги публикува в категорията, в която желае да вземе участие в платформата на конкурса. Максималният брой снимки за участие в една от посочените горе категории е 40 (четиридесет).

За категории „Цветно преобразяване“, „Арт кадър“, и „Терапевтичен педикюр“ участникът може да участва поне с 1 своя работа, направена лично от него, с която желае да вземе участие в платформата на конкурса.

За участие в категория „Салон на годината“ се създава отделна регистрация на името на салона, където участникът може да публикува поне 5 и максимум 15 снимки на своето студио.

Участниците в категория „Салон на годината“ трябва да бъдат :

- официално регистрирани обекти със статут на салон за красота съгласно българското законодателство и изисквания; Организаторите могат да не одобрят кандидатурата на студио за красота, което не отговаря на изискванията

- обекти с обхват на една или повече от изброените услуги: маникюр, педикюр, ноктопластика, фризьорство и/ли козметични услуги;

Регистриралите се салони дават съгласие за участието си в проучване с набор от контроли, резултатите от които се комбинират със събрания вот и формират класирането. Изследването обхваща следните точки:

- Комуникация с клиенти

- Комфорт на клиента на място в салона

- Качество на предлаганите услуги

- Ниво на професионална хигиена

Всяка нова публикувана снимка ще се показва заедно с профила на участника в първите 5 (пет) последно актуализирани профила в заглавната страница на платформата за гласуване в конкурса.

Участникът може да изпрати кратко видео (в рамките на 30 секунди), в което се вижда творческият процес по създаване на отделните конкурсни работи. Видеата ще бъдат публикувани в официалните Facebook страница и Instagram профил на конкурса.

На участника е позволено и се препоръчва да споделя и популяризира както своите снимки, така и видео материали, с които участва в която и да е категория на конкурса.

Всяка снимка, която участниците качват в съответната категория, трябва да отговаря на следните изисквания:

- да не съдържа нецензурно и обидно съдържание;

- да не съдържат заснети удължители/мостри, част от каталога с декорации на участника;

- на снимката ясно да се вижда представеният модел и неговият дизайн;

- на снимката да присъства визитката с уникалния идентификационен код от SNB Professional за конкурса и името на участника;

- на снимката да не се вижда лице или други части от човешкото тяло; изключение от това условие важи за категория „Арт кадър“

- на фона на снимката да няма марки и брандове, различни от SNB Professional, в това число подложки, електрически уреди, инструменти, професионални и непрофесионални козметични продукти;

- допуска се като част от фона на снимката да се вижда лого на салона или името на професионалиста - участник.

ВАЖНО!

- За категория „Цветно преобразяване“ се изискват снимки преди и след процедурата.

- За категория „Терапевтичен педикюр“ се изискват снимки преди и след третирането.

7. Права и задължения на участниците в конкурса

Всеки участник има правото да се откаже от участие в конкурса, като може да направи това с изпращане на уведомителен имейл на emily@starnails.bg . С това той губи събрания до момента вот (потребителски гласове) и декларира съгласието си профилът му в платформата на конкурса да бъде заличен.

Всеки участник има правото да популяризира участието си в конкурса лично, с цел привличане на положителен вот с помощта на каквито и колкото канали пожелае.

Всеки участник има правото да създаде само един профил в платформата. За категория „Салон на годината“ трябва да се създаде профил на самия салон, като професионалистите, работещи в него, имат правото да създадат свой индивидуален профил за останалите категории.

Всеки участник има правото да използва за създаване на моделите и дизайна на маникюра колкото и каквито материали предпочита, с изключение на водни лепенки, печати и шаблони за рисуване.

Всеки участник има правото и задължението да участва в конкурса индивидуално, като представя само и единствено своите модели и декорации. Изключение за индивидуално участие е налице за категории „Салон на годината“ и „Арт кадър“.

Всеки участник в конкурса има правото регулярно да добавя към собствената си галерия нови снимки на свои модели, за да привлича по-широк кръг от почитатели, които да гласуват за него.

Задължение на всеки участник в конкурса е да спазва добрата етика и описаните в настоящия регламент правила.

8. Права и задължения на организаторите на конкурса

Организаторите на конкурса имат правото да не одобрят регистрация за участие в конкурса, която не отговаря на изискванията.

Имат правото да не одобрят и да не публикуват снимка/снимки, чието съдържание не отговаря на изискванията.

В случаи на установени злоупотреби, организаторите на конкурса имат право да дисквалифицират участник/участници, извършили нарушения.

В случаи на неодобрение на регистрация, неодобрение и отказ от публикуване на снимка, както и при дисквалифициране на участник/участници, организаторите са длъжни да информират съответните лица с писмо на посочения от тях email адрес и да обосноват своите действия.

Организаторите на конкурса са длъжни да спазват описаните етапи и срокове за провеждане на конкурса.

Задължение на организаторите на конкурса е да осигурят всички необходими условия за предотвратяване на манипулации във вота за участниците в конкурса.

Задължение на организаторите е да осигурят техническата стабилност на платформата, като „Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на съорганизатор се задължава да изпрати на всеки участник необходимия му за снимките уникален идентификационен код за конкурса.

„Стар Нейлз – България“ ООД, в качеството си на съорганизатор се задължава да осигури и предостави обявените в регламента награди, отговарящи на описаните им по-горе характеристики.

Организаторите са длъжни да поддържат потребителския интерес и активност при гласуването, като използват целесъобразно и при спазване на добрите практики подходящите онлайн платформи на „СББ Медиа“ АД.

Организаторите са длъжни да провеждат игри с гласувалите през всеки две седмици (в периода 1 юли 2020 - 30 септември 2020) потребители и да предоставят наградите, уточнени в Регламент за гласуване в конкурса „Годишни награди EMILY 2019“.

10. Авторски права

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за участие в конкурса, са негови произведения, създадени единствено от него, че те не нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса. Организаторите не носят отговорност при предявяване на претенции от трети лица за използваните от участника материали в конкурса.

Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в конкурса в нарушение на действащото законодателство и настоящите правила.

Съгласно чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни, Организаторите уведомяват участниците, че:

Организаторите са вписани като администратори на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни;

предоставените от тях лични данни се използват от Организаторите за целите на: провеждането на този конкурс и реализация на законните права и интереси във връзка него;

при наличие на изрично съгласие, личните им данни могат да бъдат разкривани на следните категории получатели: лица, имащи качеството "обработващ лични данни" по смисъла на §1, т.З от ЗЗЛД; лица и институции, съхраняващи на законно основание данни относно тяхната платежоспособност и платежоготовност; на трети лица, институции или организации в случаите, когато разкриването е по силата на изрична законова разпоредба; на трети лица за статистически цели; на трети лица, съгласно договореното между страните;

предоставянето на личните им данни има изцяло доброволен характер;

всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

С участието си в този конкурс регистрираните участници дават изричното си съгласие личните данни, предоставени от тях, да бъдат обработвани за нуждите на конкурса и за статистически цели, съгласно посоченото по-горе.

За възникнали въпроси, свързани с участието в конкурса:

„Стар Нейлз - България“
emily@starnails.bg
телeфон 0878 880 239 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторите си запазват правото да променят или допълват Регламента за участие в конкурса, както и да преустановят провеждането му по всяко време.

Последната редакция по Регламента е направена на 25 март 2020 г.