Регламент за гласуване


1. Организатори на конкурса

Организатори на конкурса са „Стар Нейлз – България“ ООД, ЕИК 825197093, ИН по ДДС BG825197093, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Тодор Влайков” 15, ет. 2, представлявано от Емилия Петкова Динкова – Управител и „СББ Медиа“ АД, ЕИК 131173325, ИН по ЗДДС BG 131173325, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Отец Паисий” 15, представлявано от Димитър Красимиров Друмев – Изпълнителен директор.

2. Правила за гласуване и участие в игрите с награди

Право да гласува за един или повече от един участник има всеки онлайн потребител, навършил 18 години, който желае да упражни правото си на глас за предпочитан от него професионалист (маникюрист, педикюрист, фризьор или салон за красота).

Всеки потребител има право да гласува за определен участник в дадена категория еднократно.

Всеки потребител има право да гласува за повече от един участник в дадена категория.

За да даде успешно своя вот, потребителят не е длъжен да направи регистрация в сайта www.rozali.com.

Потребителят има право да даде своя глас чрез своя Facebook профил.

Ако потребителят желае да участва и в следващата игра, то той трябва да гласува повторно, но за друг професионалист, или за същия професионалист само и единствено, ако той участва в друга категория.

3. Игри с награди и подаръци за гласувалите

Първата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 1 юли до 15 юли 2020 (включително) и ще се проведе на 16 юли 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Втората игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 16 юли до 30 юли 2020 (включително) и ще се проведе на 31 юли 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Третата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 31 юли до 14 август 2020 (включително) и ще се проведе на 17 август 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Четвъртата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 15 август до 29 август 2020 (включително) и ще се проведе на 31 август 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Петата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 30 август до 13 септември 2020 (включително) и ще се проведе на 14 септември 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Шестата игра ще бъде организирана с всички гласували за периода от 14 септември до 30 септември 2020 (включително) и ще се проведе на 1 октомври 2020, като на случаен принцип ще бъдат изтеглени трима късметлии от всички гласували.

- Награден фонд: 3 (три) комплекта SNB Professional

Наградите за всяка игра се осигурява от организатора „Стар Нейлз – България“ ООД.

За възникнали въпроси, свързани с конкурса и гласуването:

„Стар Нейлз - България“
emily@starnails.bg
телeфон 0878 880 239 (всеки работен ден от 09:00 h до 18:00 h)

Организаторите си запазват правото да правят промени или допълват официалните правила, както и да преустановят провеждането на конкурса по всяко време.